Att arbeta är något ingen av oss kan fly. Vi kan bara hoppas att vi älskar det arbete vi gör. Oavsett om du arbetar normala timmar eller okonventionella spenderar du en mycket stor del av din tid på jobbet under din karriär så varför inte skriva om det? Precis som du har en personlig dagbok där du registrerar privata tankar och känslor kan du också ha en arbetsdagbok där du kan föra in liknande arbetsrelaterade idéer och åsikter.

Så, vad exakt är en arbetsdagbok?

En arbetsdagbok är en tidskrift där du kan reflektera över ditt yrkesliv genom att skriva om dina erfarenheter på en privat och säker plats. Det är där du kan skriva om nya idéer, klagomål, beröm, mål och mer. En daglig arbetsdagbok är ett utmärkt verktyg för att beskriva din karriär, ställa milstolpar och uppnå dina mål. 

Varför skriva en arbetslivsdagbok?

Alla typer av dagböcker kan vara mycket användbara och värdefulla. En arbetslivsdagbok är ett bra sätt att behålla det du har lärt dig, dina erfarenheter och dina färdigheter organiserade. Genom att skriva ned dina dagliga uppgifter, framgångar och misslyckanden börjar du skapa en stark ögonblicksbild av vad du har åstadkommit och nya färdigheter du har fått.

Att dokumentera dina ansträngningar ger en daglig arbetsjournalen dig en plats för att lösa problem och brainstorma nya idéer. Genom att skriva ner saker kan du bearbeta saker annorlunda än vad du skulle göra genom att bara tänka på dem i huvudet. Detta gör det möjligt för dig att kunna komma med slutsatser som du inte nödvändigtvis har tänkt på om inte allt lades framför dig. Eftersom arbetets dagböcker är privata kan du gärna föra ner allt du vill och låta din kreativitet bli fri eftersom orden inte är för andras ögon. Det blir ett personlig redogörelse för en del av ditt liv som vanligtvis hålls offentligt.

I dagens samhälle kan man skriva en arbetsdagbok om vad som helst. Tommys fönsterputs i Stockholm testade att göra detta för sina anställde för att ta fram positiva och negativa sidor i deras anställdas dagliga arbete. Dette ledde till att man kunde arbete på det negativa punkterna för att få fram en så bra arbetsplats som möjligt.