Resor har potential att vara vilt uppfyllande. Det exponerar dig för nya kulturer, olika perspektiv och unika upplevelser. Ju längre du reser desto mer dras du ut ur din komfortabla zon och ju mer du skjuts ut ur den desto mer lär du dig om dig själv och världen runt om dig.

En av de mest populära typerna av tidskrifter är en jourtidskrift. Genom att ha en resedagbok kan du behålla alla dessa nya erfarenheter och kunskaper på ett ställe där du senare kan reflektera över dem.

Vad är en resedagbok?

Resehandböcker är en plats där du kan skriva om resor du har gjort, vad du lärde dig under dem och de erfarenheter du hade. Det är en samling äventyr, berättelser, minnen och upptäckter. Det spelar ingen roll vart du ska eller vem du reser med för med en resedagbok kan du alltid läsa vad ni gjort i efterhand.

Varför skriva en tidning när du reser?

Det finns många fördelar med att föra en resedagbok när du reser. Här är några att börja med:

Kom ihåg

Genom att skriva ned de saker du vill göra på din resa och de saker du har gjort under den glömmer du inte orsakerna du ville och kommer ihåg mer av ditt besök. Skriv ner både de roliga sakerna som hände när ni exempelvis besökte en spännande grotta och ni såg härliga fiskar i vattnet och de mindre roliga sakerna som när AD bildelar fick ta hand om er bil som gick sönder mitt i semestern. Det kommer att vara roligt att minnas både de bra och mindre bra stunderna. 

Läs mer

När du reser någonstans lär du dig mycket om den platsens kultur, mat och människor. Genom att ha en plats att skriva ner dina observationer kommer du att absorbera mer av din omgivning.

Reflektera mer

En resedagbok är en plats för att spela in nya saker du har upptäckt när du utforskar olika platser du besöker. Genom att ha alla dessa nya fynd på ett ställe kommer du att kunna se tillbaka och reflektera över vad du har lärt dig och tillämpa det på andra delar av ditt liv.